Κ
Ρ
Α
Τ
Η
Σ
Ε
Ι
Σ

Ένα διαφορετικό δωμάτιο που σίγουρα δεν θα είχατε ξαναδοκιμάσει πουθενά.. Εδώ, όλοι οι συμμετέχοντες καλούνται να έρθουν σε επαφή με τον άλλο κόσμο μέσω του κλασικά διαδεδομένου τρόπου επικοινωνίας με τον κόσμο των νεκρών, Ouija Board, πίνακας πνευμάτων, ποτηράκι ή τραπεζάκι όπως είναι γνωστό στην Ελλάδα, για να πάρουν τις πληροφορίες που χρειάζονται για την