Προσωπικά Δεδομένα

Προσωπικά Δεδομένα

Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, ενδέχεται να αποθηκεύονται ορισμένα στοιχεία, τα οποία παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και το χρόνο που επισκεφτήκατε την ιστοσελίδα αυτή (λ.χ. η ιστοσελίδα από την οποία τυχόν συνδεθήκατε με την παρούσα ιστοσελίδα, η ημερομηνία της επίσκεψής σας κλπ.). Τα στοιχεία αυτά αποθηκεύονται με σκοπό να βελτιώσουμε την ποιότητα και το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας.
Η εταιρία Escaperooms σέβεται την επιθυμία σας για προστασία και εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων. Προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται μόνο εφόσον εσείς, εκουσίως, μας τα έχετε παραχωρήσει.
Η εταιρία Escaperooms συλλέγει και επεξεργάζεται αυτά τα δεδομένα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τον σκοπό της βελτιστοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και για προωθητικούς, ερευνητικούς και στατιστικούς σκοπούς.
Η εταιρία Escaperooms ενδέχεται να διαβιβάζει τα δεδομένα αυτά σε τρίτους με τους οποίους συνεργάζεται στο πλαίσιο των ανωτέρω σκοπών και στους οποίους ενδέχεται να αναθέτει την εκτέλεση της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών.
Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα μεταβιβάζονται στους εθνικούς φορείς και υπηρεσίες μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
Σε περίπτωση που ήδη έχετε ανακοινώσει τα στοιχεία σας και δεν θέλετε πλέον να λαμβάνετε ενημέρωση σχετικά με τα νέα και τις υπηρεσίες μας είμαστε διατεθειμένοι, ανά πάσα στιγμή, να σας εξαιρέσουμε κατόπιν αίτησης σας.

All for Joomla All for Webmasters